Register odborne spôsobilých osôb

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 254088. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00957/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adela Šimonová 26.04.2017 925 52 Šoporňa , , RUVZGA
00958 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anežka Šišmičová 22.06.2021 Čereňany Uhlištná 262/27 27/262, Čereňany RUVZTO
00958 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Skublýová 29.05.2018 Topoľčany M. Benku 2430/14 14/2430, Topoľčany RUVZTO
00958/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Šipková 26.04.2017 925 52 Šoporňa č. 92 92, 925 52 Šoporňa RUVZGA
00959 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adriána Bozáňová 29.05.2018 Preseľany 336 Preseľany , 336 RUVZTO
00959 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Patrik Šišmič 22.06.2021 Čereňany Uhlištná 262/27 27/262, Čereňany RUVZTO
00959/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Kostková 26.04.2017 925 54 Zemianske Sady 201 201, 925 54 Zemianske Sady RUVZGA
00960 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Sedmáková 29.05.2018 Topoľčany Gogoľova 1888/6 6/1888, Topoľčany RUVZTO
00960/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Radka Opltová 26.04.2017 925 54 Zemianske Sady č. 202 202, 925 54 Zemianske Sady RUVZGA
00961 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Dušan Habaj 21.03.2007 Urmince 362 Urmince , 362 RUVZTO
00961/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Silvia Rumanová 26.04.2017 903 01 Hrubý Śúr 78 úr , 78, RUVZGA
00962 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Žaneta Laciková 29.05.2018 Krnča Československej Armády 373/30 30/373, Krnča RUVZTO
00962 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jaroslav Tichý 26.03.2007 Obrancov Mieru 165, Topoľčany RUVZTO
00963 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Beáta Sekerešová 17.06.2015 Rajčany 98 Rajčany , 98 RUVZTO
00963 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ion Blaj 24.06.2021 Slovenských partizánov 19/2028, Topoľčany RUVZTO
00963 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Lupták 29.05.2018 Výčapy - Opatovce 531 Opatovce , 531 RUVZTO
00963 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Milan Makyš 26.03.2007 Alexyho 6/2704, Topoľčany RUVZTO
00963/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Zöld 27.04.2017 Rímska 5, 927 05 Šaľa RUVZGA
00964 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrea Spáčová 17.06.2015 Rajčany 146 Rajčany , 146 RUVZTO
00964 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Florina Bogdan 24.06.2021 Pavlovova 1, Topoľčany RUVZTO
00964 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Bucková 29.05.2018 Krnča Československej Armády 366/21 21/366, Krnča RUVZTO
00965 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Martišová 29.05.2018 Topoľčany Janka Kráľa 4616/6 6/4616, Topoľčany RUVZTO
00965 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Klaudia Fábryová 13.06.2019 19.09.1997 Topoľčany , RUVZTO
00965 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lenuta Bughiu 24.06.2021 Slovenských partizánov 19/2028, Topoľčany RUVZTO
00965 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marian Beko 05.06.2014 Nadlice 116 Nadlice , 116 RUVZTO
00965 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Šerife Aliu 22.05.2008 Palkovičova 22/4276, Topoľčany RUVZTO
00965 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Soňa Bočkayová 09.06.2015 Horné Chlebany 111 Horné Chlebany , 111 RUVZTO
00966 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dominika Lutišanová 29.05.2018 Topoľčany Palárikova 4082/12 12/4082, Topoľčany RUVZTO
00966 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Maria Ciornei 24.09.2021 Partizánska 43/421, Solčany RUVZTO
00966 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Jozef Matluch 26.03.2007 Krušovská Tooľčany, 2285 RUVZTO
00967 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Erika Ducká 14.06.2018 Tesáre 318 Tesáre , 318 RUVZTO
00967 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ion Chitu 24.06.2021 Chrabrany 235 Chrabrany , 235 RUVZTO
00967 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Štefan Zbonka 22.05.2008 Žabokreky nad Nitrou 2 Žabokreky nad Nitrou , 2 RUVZTO
00967 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Marián Cabaj 21.03.2007 Urmince 405 Urmince , 405 RUVZTO
00968 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Denisa Režová 06.07.2017 Zlatníky 305 Zlatníky , 305 RUVZTO
00968 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Magdaléna Maková 22.05.2008 Dolné Chlebany 164 Dolné Chlebany , 164 RUVZTO
00968 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Pavol Vavro 24.06.2021 Urmince 510 Urmince , 510 RUVZTO
00968 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tomáš Blaškovič 14.06.2018 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 2266/16 16/2266, Topoľčany RUVZTO
00968 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ján Bujna 21.03.2007 Veľký Klíž Klížske Hradište 159 159, Veľký Klíž RUVZTO
00969 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Elena Ichim 24.06.2021 Partizánska 43/421, Solčany RUVZTO
00969 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Gálisová 29.05.2018 Klatová Nová Ves 40 Klatová Nová Ves , 40 RUVZTO
00969 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jana Kováčiková 10.05.2007 Horné Obdokovce 308 Horné Obdokovce , 308 RUVZTO
00970 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov František Kostolník 10.05.2007 Kovarce 471 Kovarce , 471 RUVZTO
00970 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Sergiu Lingurar 24.09.2021 Partizánska 43/421, Solčany RUVZTO
00970 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Vondrová 29.05.2018 Bánovce nad Bebravou A. Hlinku 1119/15 15/1119, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00971 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Juraj Mišuta 10.05.2007 Cintorínska 2, Solčany RUVZTO
00971 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vincentiu Aurel 24.06.2021 Partizánska 43/421, Solčany RUVZTO
00972 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Liliana Zecheru 24.06.2021 Ludanická 32/125, Chrabrany RUVZTO
00972 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľubomír Berky 22.05.2008 Štefánikova 151/451, Krušovce RUVZTO
00972 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mariana Ďuríková 07.06.2011 Dvorany nad Nitrou 227 Dvorany nad Nitrou , 227 RUVZTO