Register odborne spôsobilých osôb

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 254088. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00703 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Sedmáková 20.02.2007 Športová 193, Kamanová RUVZTO
00703 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Renáta Šoošová 29.07.2005 Horné Štitáre 147 Horné Štitáre , 147 RUVZTO
00703 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tomáš Chuťka 19.04.2011 Nitrianska Streda 131 Nitrianska Streda , 131 RUVZTO
00704 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Fráterová 09.06.2005 Streďanská 2617, Topoľčany RUVZTO
00704 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Ďurišková 20.02.2007 Bojná 663 Bojná , 663 RUVZTO
00704 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Kollár 13.06.2019 Nová Baňa Pod Gupňou 847/21 21/847, Nová Baňa RUVZTO
00704 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Remeňová 22.06.2011 Nitrianska Streda 31 Nitrianska Streda , 31 RUVZTO
00705 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Okša 20.04.2006 Nadlice 195 Nadlice , 195 RUVZTO
00705 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Roman Jančovič 09.06.2005 Streďanská 53/2661, Topoľčany RUVZTO
00706 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lucia Novotná 09.06.2005 Streďanská 35/2617, Topoľčany RUVZTO
00706 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Veronika Bublová 22.06.2010 Preseľany 486 Preseľany , 486 RUVZTO
00707 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Gabriela Chrenková 09.06.2005 Beniaka 1458, Topoľčany RUVZTO
00707 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Janka Šupová 22.06.2010 Kamanová 205 Kamanová , 205 RUVZTO
00707 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Štefkovičová 20.06.2008 Budovateľská 5/365, Prašice RUVZTO
00708 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dašena Kacinová 16.04.2018 Čereňany Kamenná 11/8 8/11, Čereňany RUVZTO
00708 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Helena Manduchová 09.06.2005 Horné Obdokovce 14 Horné Obdokovce , 14 RUVZTO
00708 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Škopová 14.06.2016 Ardanovce 89 Ardanovce , 89 RUVZTO
00709 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dagmar Rusňáková 09.06.2005 Poľná 19/279, Jacovce RUVZTO
00709 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Čertek 28.04.2008 Októbrová 30/275, Krnča RUVZTO
00709 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Vladimír Priečko 16.04.2018 Čierne 166 Čierne , 166 RUVZTO
00710 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristián Mihaliak 29.04.2022 Miloslavovská 11/322, Dunajská Lužná RUVZTO
00710 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miriama Majerhoferová 16.04.2018 Malé Hoste 112 Malé Hoste , 112 RUVZTO
00710 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ondrej Matejka 06.03.2007 Šalgovce 68 Šalgovce , 68 RUVZTO
00711 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Adriána Kováčiková 16.04.2018 Bánovce nad Bebravou A. Hlinku 1184/1 1/1184, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00711 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Samek 29.04.2022 Lipová 47/1701, Dunajská Lužná RUVZTO
00711 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo Andrea Bezáková 28.04.2008 Kukučínova 9/871, Chynorany RUVZTO
00711 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Eduard Stankovič 14.03.2007 Horné Otrokovce 172 Horné Otrokovce , 172 RUVZTO
00712 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Andrej Drbúl 20.06.2008 Bernolákova 22/1500, Topoľčany RUVZTO
00712 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Valachová 16.04.2018 Bánovce nad Bebravou Trenčianska cesta 601/6 6/601, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00712 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Oravec 24.05.2017 Krtovce 20 Krtovce , 20 RUVZTO
00712 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Richard Vacendák 02.05.2022 Orechová 62/2922, Dunajská Lužná RUVZTO
00712 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Emília Horváthová 06.03.2007 Šalgovce 106 Šalgovce , 106 RUVZTO
00713 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Júlia Pavličková 16.04.2018 Bánovce nad Bebravou Rastislavova 1299/5 5/1299, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00713 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Parditková 10.05.2012 Práznovce Novomeského 264/6 6/264, Práznovce RUVZTO
00713 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Michal Kaplár 07.03.2007 Radošina 660 Radošina , 660 RUVZTO
00714 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ľudmila Raffayová 16.04.2018 Bánovce nad Bebravou Trenčianska cesta 601/4 4/601, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
00714 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Oľga Ďurčiová 19.04.2011 Norovce 79 Norovce , 79 RUVZTO
00714 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Michalík 13.11.2019 Topoľčany Gogoľova 1883/12 12/1883, Topoľčany RUVZTO
00715 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Marcela Martinská 16.04.2018 Veľké Ripňany Vinohradská 201/350 350/201, Veľké Ripňany RUVZTO
00715 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tatiana Kučerková 13.06.2019 Malé Ripňany 163 Malé Ripňany , 163 RUVZTO
00716 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Janka Janíčková 29.04.2014 Topoľčany - Malé Bedzany Záhumnie 81/4 Malé Bedzany, 4/81 RUVZTO
00716 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ladislav Kontšek 16.04.2018 Timoradza 57 Timoradza , 57 RUVZTO
00717 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Pavlisová 16.04.2018 Ľutov 32 Ľutov , 32 RUVZTO
00718 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Balážiková 29.04.2014 Horné Štitáre 22 Horné Štitáre , 22 RUVZTO
00718 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Peter Andacký 29.05.2018 Partizánske Makarenkova 645/26 26/645, Partizánske RUVZTO
00719 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Katarína Matušíková 29.04.2014 Topoľčany Jaselská 1682/2 2/1682, Topoľčany RUVZTO
00719 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Milan Mišových 28.04.2022 Topoľčany Krušovská 1636/26 26/1636, Topoľčany RUVZTO
00719 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Magátová 16.04.2018 Partizánske Janka Kráľa 1168/36 36/1168, Partizánske RUVZTO
00720 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alica Kopecká 22.06.2010 Solčianky 99 Solčianky , 99 RUVZTO
00720 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Miroslava Foltánová 16.04.2018 Partizánske Horská 1298/7 7/1298, Partizánske RUVZTO