Register odborne spôsobilých osôb

V registri odborne spôsobilých osôb môžete filtrovať rozbalením obsahu filtra. Pre filtrovanie podľa úradu využite skratky úradov. Skratky regionálnych úradov verejného zdravotníctva do filtra uvádzajte v tvare "RUVZ__", teda napríkad "RUVZBA".

Následne stlačte zelené tlačidlo "Filtrovať" pre aplikáciu filtra. Pokiaľ chcete aplikované filtre zrušiť, kliknite na tlačidlo "Zrušiť všetky filtre".

Zoznam skratiek úradov

Úrad Skratka
Úrad verejného zdravotníctva SR UVZSR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave RUVZBA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach RUVZPD
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici RUVZBB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove RUVZBJ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci RUVZCA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne RUVZDK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede RUVZDS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante RUVZGA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom RUVZHE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne RUVZKN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach RUVZKE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach RUVZLV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši RUVZLM
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci RUVZLC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine RUVZMT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach RUVZMI
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre RUVZNR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch RUVZNZ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku RUVZSK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši RUVZVK
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou RUVZVT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene RUVZZV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade RUVZPP
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici RUVZPB
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove RUVZPO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote RUVZRS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave RUVZRV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici RUVZSE
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi RUVZSN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni RUVZSL
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch RUVZTO
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove RUVZTV
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne RUVZTN
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave RUVZTT
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom RUVZZH
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline RUVZZA

Register odborne spôsobilých osôb

Filtrovať obsah

Aktuálne je zobrazených 10 000 výsledkov z 254215. Použite filter pre zúženie vyhľadávaného obsahu.

Číslo osvedčenia Odborná spôsobilosť Špecifikácia Meno a priezvisko Dátum vydania Dátum zániku Dátum odobratia Dôvod odobratia Platnosť do Adresa trvalého pobytu Úrad
00997/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Radwan Saad 23.05.2017 Hlavná 12/789, 931 01 Šamorín RUVZGA
00998 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Slavomíra Bodiová 15.07.2005 Biskupová 39 Biskupová , 39 RUVZTO
00998/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Estera erseková 23.05.2017 930 32 Blatná na Ostrove č. 223 223, 930 32 Blatná na Ostrove RUVZGA
00998/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tibor Mihály 15.05.2018 č 26, 941 10 Tvrdošovce RUVZGA
00999 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alena Čulagová 16.03.2007 Šalgovce 178 Šalgovce , 178 RUVZTO
00999/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Etela Danisová 23.05.2017 930 39 Zlaté Klasy č. 321 321, 930 39 Zlaté Klasy RUVZGA
00999/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Dagmar Paráková 15.05.2018 Štúrova 20, 919 04 Smolenice RUVZGA
01000 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jarmila Stiburková 25.04.2006 Krtovce101 , RUVZTO
01000 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martina Košecká 06.08.2012 Ludanice Topoľčianska 568/74 74/568, Ludanice RUVZTO
01000 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Stanislav Grác 26.03.2007 Poľovnícka 369, Tovarníky RUVZTO
01000/2017/Je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Monika Konrádová 23.05.2017 Dunajská 1, 931 01 Šamorín RUVZGA
01001 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Valaská 14.06.2018 Solčany Lišňová 264/21 21/264, Solčany RUVZTO
01001 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Pavel Bracho 25.04.2006 Kuzmányho 21/1582, Topoľčany RUVZTO
01001 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Ján Drengubiak 26.03.2007 Horné Obdokovce 14 Horné Obdokovce , 14 RUVZTO
01001/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michaela Sitárová 15.05.2018 Záhradná 15/549, 919 43 Cífer RUVZGA
01002 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alexandra Kálnayová 25.04.2006 Alexyho 2688, Topoľčany RUVZTO
01002 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Anežka Helbichová 14.06.2018 Tovarníky Obrancov mieru 28/71 71/28, Tovarníky RUVZTO
01002 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Štefan Mihalovič 26.03.2007 Bernolákova 2037, Topoľčany RUVZTO
01002/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alexander Čúzy 15.05.2018 951 34 Báb s.č. 234 234, 951 34 Báb RUVZGA
01003 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Denisa Mocná 22.06.2011 TopoľčanyTríbečská 1542/7 Tríbečská , 7/1542 RUVZTO
01003 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristína Boriková 15.07.2005 Preseľany 467 Preseľany , 467 RUVZTO
01003 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Bilasová 25.04.2006 Bazovského 2345, Topoľčany RUVZTO
01003 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Vladimír Kochan 26.03.2007 Kamanová 228 Kamanová , 228 RUVZTO
01003/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Kristián Kalmár 15.05.2018 Rákocziho 34/19, 945 01 Komárno RUVZGA
01004 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Rastislav Božík 25.04.2006 Tesáre 231 Tesáre , 231 RUVZTO
01004 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Schuchmannová 06.06.2011 Topoľčany Streďanská 1796/24 24/1796, Topoľčany RUVZTO
01004 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Tomáš Jánoš 23.04.2007 Horné Obdokovce14 , RUVZTO
01004/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Čúzyová 15.05.2018 951 34 Báb s.č. 234 234, 951 34 Báb RUVZGA
01005 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Minárska 25.04.2006 Tribečská 24/650, Solčany RUVZTO
01005 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Milada Rodinová 09.06.2015 Topoľčany J. Alexyho 2677/3 3/2677, Topoľčany RUVZTO
01005 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Martin Tóth 26.03.2007 Výčapy - Opatovce 791 Opatovce , 791 RUVZTO
01005/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Alžbeta Hajtmanová 15.05.2018 Palatínová 34, 945 01 Komárno RUVZGA
01006 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Ján Ducký 25.04.2006 Jesenského 2321, Topoľčany RUVZTO
01006 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mário Babčan 09.06.2015 Topoľčany Palkovičova 2807/2 2/2807, Topoľčany RUVZTO
01006 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Zuzana Karvayová 28.05.2013 Partizánske Februárová 638/14 14/638, Partizánske RUVZTO
01006 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Peter Frank 26.03.2007 Oponice 268 Oponice , 268 RUVZTO
01006/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Milan Spál 15.05.2018 Šuleková Šulekovo, 3/202, 920 03 RUVZGA
01006/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Komloši 29.05.2019 Rajecká Bratislava, 20, 821 07 RUVZGA
01007 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Barbora Vargová 28.05.2013 Bánovce nad Bebravou Slatinská 1329/20 20/1329, Bánovce nad Bebravou RUVZTO
01007 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Michal Szabo 09.06.2015 Nitrianska Streda 341 Nitrianska Streda , 341 RUVZTO
01007 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami Juraj Bezek 17.04.2007 Horné Obdokovce 34 Horné Obdokovce , 34 RUVZTO
01007/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Martin Rosival 15.05.2018 Hlinku 1/1150, 926 01 Sereď RUVZGA
01007/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Jozef Vernarský 29.05.2019 Stavbárska Bratislava, 42, 821 07 RUVZGA
01008 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Plaštiaková 24.04.2006 Nitrianska 260, Radošina RUVZTO
01008 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Daniela Rybanská 28.05.2013 Tesáre 111 Tesáre , 111 RUVZTO
01008 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s  akútne toxickými látkami a zmesami František Jánoš 23.04.2007 Horné Obdokovce 302 Horné Obdokovce , 302 RUVZTO
01008/2018/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Tomáš Miklis 15.05.2018 941 05 Černík s.č. 238 238, 941 05 Černík RUVZGA
01008/2019/To Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Eva Menšíková 29.05.2019 Gercenova Bratislava, 5, 851 01 RUVZGA
01009 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Lukáš Trenčanský 28.05.2013 Topoľčany Bernolákova 2046/1 1/2046, Topoľčany RUVZTO
01009 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe manipulácii a umiestnení na trh potravín pokrmov alebo nápojov Mária Sporinová 24.04.2006 Šalgovce 128 Šalgovce , 128 RUVZTO