Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 5.8.2009

Ministerstvo zdravotníctva  Českej republiky  upozornilo Úrad verejného zdravotníctva SR na nebezpečný výrobok. 

 

Kolodium forte Phyteneo roztok, 10 ml,
výrobná dávka: 250509E
dátum minimálnej trvanlivosti (najlepšie spotrebovať do): 25.5. 2011
výrobca: Neofyt spol.s.r.o., 281 67 Stříbrná Skalice, Pražská 442, Česká republika.
popis: viď. obrázok, výrobok má biely papierový obal s modrou potlačou. Na prednej strane je výrazný nápis a popis účelu použitia (Pro odstránění bradavic, kuřích ok, ztvrdlé a zrohovatělé kůže.)  s upozornením na obsah bylinných zložiek (Obsahuje extrakt vlastovičníku, thuje a borovicové silice). Vo vnútri kartónovej škatuľky je fľaštička z tmavého skla označená ako „phyteneo Otic Solution“. Fľaštička je však naplnená prípravkom „phyteneo Kolodium forte“.

obr1 obr2

Vzhľadom na chybné označenie vnútorného obalu (fľaštičky), ktorá je označená ako „phyteneo Otic Solution“ (prípravok určený na zmäkčovanie a rozpúšťanie stvrdnutého ušného mazu) môže dôjsť k aplikácii prípravku „phyteneo Kolodium forte“ (ktorý sa v skutočnosti vo fľaštičke nachádza a je určený na odstraňovanie bradavíc) do vonkajšieho zvukovodu, čo môže následne viesť k vážnemu poškodeniu ľudského zdravia (poškodenie orgánov ucha s následnými poruchami sluchu).

 

Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky nariadilo stiahnutie daného výrobku z trhu.

Úrad verejného zdravotníctva SR požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto o vykonanie štátneho zdravotného dozoru u distribútora daného výrobku v SR a v prípade zistenia jeho výskytu bude vydaný zákaz jeho uvádzania do obehu.

Spotrebiteľ má podľa § 6 ods.7 zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nepoužívali.