Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 4.7.2006

Informácia

o nebezpečnom kozmetickom výrobku

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe informácií, ktoré získal zo systému RAPEX (systém rýchlej výmeny informácií o výskyte nebezpečných nepotravinových výrobkov na území Európskej únie), upozorňuje na možný výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Slovenskej republike:

 

DIANA  Anti-freckle cream - DIANA krém proti pehám

výrobca: SAL Diana de Beauté. P. O. Box 11 - 7599 Riad El Solh- Beirut, Libanon

dovozca:  Sonik Products Ltd. Block C, Woodside End Wembley Middex HA0 1UR Londýn, Veľká Británia

výrobná dávka: neuvedená

obsah: 30 g

 

Vo výrobku sa zistila prítomnosť ortuti, čo je v rozpore s prílohou č. 2 Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov (položka č. 221 ortuť a jej zlúčeniny) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky. Po použití výrobku sa môže na pokožke objaviť ekzém.

 

Vzhľadom na voľný pohyb tovaru v členských štátoch Európskej únie je možné, že sa uvedený kozmetický výrobok vyskytuje aj na trhu v Slovenskej republike. Spotrebiteľom, ktorí si ho zakúpili, odporúčame, aby výrobok ďalej nepoužívali.