Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 29.6.2016

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku.

 

Ide o nasledujúci výrobok:

 

1. hlásenie č. 777/16

názov: Henna Black – Henna farba na telo
značka: Hemani
výrobná dávka/typ: EXP 07/2019, MFG 08/2015
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: Manufactured under license from Hemani General Trading LLC,  Dubai, United Arab Emirates
popis: 33g, henna pasta v plastovej tube a v škatuľke, viď obrázky

0777_foto    0777_foto2

0777_foto3

0777_foto4

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť látky – phenol (3,6 g/100 g), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1175) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).