Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 28.8.2006

Informácia o výskyte patogénneho mikroorganizmu Salmonella spp

 

Dňa 24. 8. 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky obdržal hlásenie v rámci Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá v Slovenskej republike o výskyte patogénneho mikroorganizmu Salmonella spp. vo výrobku HAMILON HA2, pokračovacia mliečna dojčenská výživa  s hydrolyzovanou bielkovinou v prášku, výrobca Nutricia Zoetermeer, Holandsko, balenie 300 g v papierových krabiciach.

Prítomnosť Salmonelly spp. bola zistená v 2 šaržiach (26-09-2005 222698, DMT: 26.3.2007 a 22-11-2005 222851, DMT: 22.5.2007). Výrobky boli odobraté a vyšetrené v Českej republike. Podľa vyjadrenia českého distribútura Nutricia a. s. bolo na Slovensko dovezených spolu 3048 ks výrobkov s vyššie uvedenými šaržami. Dovovzca písomne potvrdil Úradu verejného zdravotníctva Slovenkej republiky, že uvedené výrobky   stiahol z trhu  a sú určené na likvidáciu.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil regionálnym úradom verejného zdravotníctva vykonať kontrolu v obchodnej sieti a v lekárňach v SR za účelom overenia, či sú uvedené výrobky z trhu stiahnuté.

 

obr1   obr2   obr3   obr4