Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 28.4.2008

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje všetkých spotrebiteľov na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku

 

Šediváčik - prostriedok proti šediveniu vlasov, 125 ml
výrobca: OVIMEX s.r.o., 058 01 Poprad, Slovensko
najlepšie spotrebovať do 28. 2. 2010

obr1

Na základe chemicko-bezpečnostných dát k výrobku je zrejmé, že v tomto výrobku bol použitý ako zložka "octan olovnatý", ktorý je uvedený v Zozname látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov.

 

Výrobcovi: OVIMEX, spol. s r. o. Poprad bol vydaný zákaz uvádzať tento výrobok do obehu a príkaz na stiahnutie nebezpečného kozmetického výrobku "Šediváčik" z obehu.

 

Spotrebiteľom odporúčame, aby si predmetný výrobok nekupovali a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.