Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 2.6.2009

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku. V rámci štátneho zdravotného dozoru  v oblasti kozmetických výrobkov sa zistil na trhu SR výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto nebezpečným výrobkom.

 

Ide o nasledujúci kozmetický výrobok:
Opaľovacie mlieko OF 4 Lilien SUN active, SUN LOTION - opaľovacie mlieko
Pôvod: Česká republika
Popis výrobku: dátum výroby : 14.06.2007  31, dátum minimálnej trvanlivosti : 14.06.2010  2441, EAN kód 8594008293417, objem 275 ml, obal oranžovej farby s modrým uzáverom

obr1   obr2

Vo výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa a prekročený celkový počet mikroorganizmov. Výrobok zároveň nie je označený v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov a odporúčaním Komisie 2006/647/ES z 22.septembra 2006 o účinnosti opaľovacích prípravkov.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nepoužívali.

 

Distribútorovi UC TRADE s.r.o. Dolný Šianec 1, Trenčín bolo uložené opatrenie zákazu uvádzať do obehu predmetný kozmetický výrobok a nariadené informovať o zistení nevyhovujúceho výrobku všetkých odberateľov. Distribútor stiahol predmetné výrobky z trhu.