Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 25.5.2009

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku. V rámci štátneho zdravotného dozoru  v oblasti kozmetických výrobkov sa zistil na trhu SR výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto nebezpečným výrobkom.

 

Ide o nasledujúci kozmetický výrobok:
Súprava MAKE UP 5727160 - GIRLS WORLD Cosmetics Series
Pôvod: Holandsko
Popis výrobku: Lot No 030108, Item Number 27160, čiarový kód: 8 711866 27 1603, dátum výroby: 15.01. 2008, najlepšie spotrebovať do: 15.01. 2010. Súprava obsahuje očné tiene, rúž, lesky na pery, štetec a tyčinku

obr1   obr2

Uvedený kozmetický výrobok obsahuje olovo, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 289) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Olovo a jeho zlúčeniny je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Zvlášť toxický je pre deti.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nepoužívali.

 

Distribútorovi DRÁČIK - DUVI, s.r.o., Brusnicová 7, 831 01 Bratislava bolo uložené opatrenie zákazu uvádzať do obehu predmetný kozmetický výrobok.  Distribútor stiahol predmetné výrobky zo všetkých filiálok v SR a ČR. Na všetky predajne distribuoval oznam pre zákazníkov o možnosti vrátenia výrobku.