Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 23.4.2007

Informácia o výskyte zdravotne nebezpečných výrobkov - detské melamínové tanieriky v tvare medveďa

 

Dňa 17.4. 2007 bol prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá v Slovenskej republike Č. 2007.0218-add01 hlásený výskyt nebezpečných výrobkov  - melamínové tanieriky v tvare medveďa určené pre deti vyrobené v Číne, u ktorých bola zistená migrácia formaldehydu nad prípustný stanovený limit.

Podľa informácií z tohto hlásenia boli uvedené výrobky distribuované aj na trh Slovenskej republike spoločnosťou HANA s.r.o., Tichá 414, 95 105 Veľký Cetín. Jednalo sa o 666 kusov melamínových tanierikov určených pre deti v tvare medveďa bielo-modrej farby.

V nadväznosti na uvedené Úrad verejného zdravotníctva SR požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre o vykonanie kontroly v sídle spoločnosti HANA s.r.o., Tichá 414, 95 105 Veľký Cetín a nariadenie opatrení na stiahnutie uvedeného výrobku z trhu. Následne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vykonal kontrolu v sídle uvedeného dovozcu a uložil opatrenie stiahnuť uvedené výrobky z predaja a zakázal ich ďalšiu distribúciu v Slovenskej republike.

Vzhľadom na to, že časť výrobkov bola predaná, je potrebné informovať spotrebiteľa o nevhodnosti používania uvedených výrobkov na styk s potravinami a o možnosti ich vrátenia v mieste zakúpenia.

 

obr1