Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 22.6.2009

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku. V rámci štátneho zdravotného dozoru  v oblasti kozmetických výrobkov sa zistil na trhu SR výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto nebezpečným výrobkom.

 

Ide o nasledujúci kozmetický výrobok:

Súprava MAKE UP a doplnky do vlasov 938621699C - Glamour Make Up
Pôvod: Čína
Popis výrobku: Item Number 21699, čiarový kód: 6 940176 216994, PAO:  6M

Priesvitná kazeta z umelej hmoty zabalená v papierovom a plastovom obale fialovej farby. Obsah: očné tiene, lesky na pery a sponky do vlasov.

obr1   obr2

Uvedený kozmetický výrobok obsahuje olovo, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 289) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Olovo a jeho zlúčeniny je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Zvlášť toxický je pre deti.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nepoužívali.

 

Dovozcovi TINACO s.r.o., Legionárska 1/A, 831 04 Bratislava bolo uložené opatrenie zákazu uvádzať do obehu predmetný kozmetický výrobok.  Dovozca stiahol predmetné výrobky zo všetkých filiálok v SR a ČR. Na všetky predajne Dráčik, kde boli výrobky distribuované, distribuoval oznam pre zákazníkov o možnosti vrátenia výrobku.