Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 21.5.2007

Informácia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov na území Európskej únie

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe informácií, ktoré získal zo systému RAPEX (systém rýchlej výmeny informácií o výskyte nebezpečných nepotravinárskych výrobkov na území Európskej únie) upozorňuje na možný výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Slovenskej republike:

 

La Femme hot colors nail polish - lak na nechty s flitrami - 6 rôznych farieb

výrobca: Fragrances & Cosmetics Limited Unit Q2 Penfold trading estate Imperial  way, Watford Herts. WD24 4YY England tel. 019-232 31733

Krajina pôvodu: UK

Výrobná dávka:  P49

Popis výrobku:  podľa prílohy

 

Uvedený kozmetický výrobok obsahuje dibutylftalát, čo je v rozpore s prílohou č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa. Má negatívny vplyv na rozvoj mužských a ženských reproduktívnych orgánov.

 

 

obr1

 

Vzhľadom vo voľný obeh tovarov v členských štátoch Európskej Únie je pravdepodobné, že sa uvedený kozmetický výrobok vyskytuje aj na trhu v Slovenskej republike. Spotrebiteľom, ktorí si ho zakúpili odporúčame, aby ho ďalej nepoužívali.