Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpecný kozmetický výrobok 21.12.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán na Cypre. Ide o nasledujúci výrobok:

 

hlásenie č.A12/01766/20

názov: Wet Wipes Aloe Vera–vlhčené utierky
značka: Optimal
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Lot 143 Manufacturing Date 22/5/2020, Expiry Date 22/5/2023, (3MAO)
Lot 252 Manufacturing Date 8/9/2020, Expiry Date 8/9/2023, (3MAO)
čiarový kód: 5304000204372
krajina pôvodu: Albánska republika
výrobca: OPTIMAL CENTER shpk Ish Uzina 12 Metalurgj
popis: vlhčené utierky, viď. obrázok.

A12_01766_20_foto

Vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádza zmes látok- Methylisothiazolinone (MI) a Methylchloroisothiazolinone (MCI), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes látok  je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

 

Je možné, že uvedený výrobok sa nachádza aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.