Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 21.12.2011

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Španielsku.

 

Ide o nasledujúci výrobok:

 

1. hlásenie č. 1434/ 11

názov: „ESTABILIZANTE 1:1“ – vodou riediteľný stabilizátor na zlepšenie účinku šampónov
značka: Salerm Cosmetics
krajina pôvodu:  Španielsko
výrobná dávka: všetky šarže, čiarový kód: 8420282011174
popis: modrá kartónová škatuľka, ktorá obsahuje 12 sklenených ampuliek po 5 ml, viď obrázok

1434_foto1

Na základe dokumentácie k výrobku bolo zistené, že výrobky obsahujú prekročené povolené koncentrácie látok formaldehydu (24,99%) a metanolu (9,998%), čo je v rozpore s prílohami č. 6 (Zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 5 - formaldehyd)  a č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 52 - metanol) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Kompetentný orgán nariadil stiahnutie výrobkov z trhu.

 

Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).