Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 20.12.2016

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Estónsku.

 

Ide o nasledujúci výrobok:

 

1. hlásenie č. 1747/16

názov:  Jalakreem odraõliga „Russkoje pole“ BIO - krém na nohy
výrobná dávka/typ: lot 437, čiarový kód: 4607042070037
krajina pôvodu: Ruská federácia
ООО „Өρaтти HB“, Poccия142138, Mocқва, http://www.frattinv.ru
popis: 75 ml, krém na nohy s olejom z jačmeňa, plastová tuba, viď obrázky

1747_foto

1747_foto2

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov (1,1 x 10KTJ/ml) a patogénne mikroorganizmy: Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č1223/2009 o kozmetických výrobkoch v zmysle neskorších predpisov. Mikrobiálna kontaminácia môže spôsobiť podráždenie a zápaly pokožky.

 

Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).