Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 20.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktorénahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nemeckej spolkovej republike, Írsku  a vo Fínsku. Ide o nasledujúce výrobky:

1.hlásenie č.A12/01349/20
názov: Whitestrips– pásiky na bielenie zubov
značka: Crest 3D White 
typ výrobku/číslo výrobku: 1 Hour Express
výrobná dávka: (L) 8219V445
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Spojené štáty americké
výrobca: neuvedené
výrobok predávaný cez internet: Whiteteeth.ie, teethwhiteningproducts.ie
popis: pásiky na bielenie zubov, 
vrecko obsahujúce pásiky na bielenie zubov, viď. obrázok.

  crest1 crest2

Výrobok s výrobnou dávkou (L) 8219V445 obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (7,80 %), čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 12 d) a 12 e)) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže poškodiť zubnú sklovinu alebo viesť k vypadávaniu zubov.

Ďalej kontrolný orgán uviedol, že na výrobku s výrobnou dávkou (L) 8219V445 nie sú uvedené niektoré povinné údaje (meno a adresa zodpovednej osoby, zoznam zložiek), čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť), čl. 14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách), čl. 19 (Označovanie) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Výrobok je predávaný spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webových stránok Whiteteeth.ie a teethwhiteningproducts.ie.

 

2.hlásenie č.A12/01393/20
názov: Kit Lase Peroxide Flex– výrobok na bielenie zubov
značka: DMC
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 13496
čiarový kód: 0874817001822
krajina pôvodu: Brazília
výrobca: neuvedené
popis: sada na bielenie zubov zabalená v kartónovej škatuľke, viď. obrázok.

flex1 flex2

Výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (35%), čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 12 d) a 12 e)) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže poškodiť zubnú sklovinu alebo viesť k vypadávaniu zubov. Prepustenie do voľného obehu nebolo povolené.

3.hlásenie č.A12/01395/20
číslo podania: DE/05041/20
názov: Lightening Oil– výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: CARO LIGHT
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: L4D97406
čiarový kód: 9 501101 372955
krajina pôvodu: Konžská republika
výrobca: ANGEL COSMETICS
17e rue Limitée, Kinshasa1
https://marthely-hair.com/
https://www.exotiiccity.be/de/
popis: olej na zosvetlenie pokožky, objem 100 ml,
biela plastová fľaša s tyrkysovým uzáverom, doba minimálnej trvanlivosti jún 2021

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku Clobetasol propionate v množstve 0,038/100g, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť), čl. 14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok je predávaný spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webovej stránky:

https://marthely-hair.com/ https://www.exotiiccity.be/de/

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).