Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 17.10.2016

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného  kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán vo Švédsku.

 

Ide o nasledujúci výrobok:

 

1. hlásenie č. 1213/16

názov:  Sun oil – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením
značka: Acorelle
výrobná dávka/typ: 8511L7301, Ref 4602, Expiry date: 12/2017, EAN: 3700343046020
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Laboratoire Odysud, 47901, Agen, France
popis: 75 ml, hnedá fľaša s bielym uzáverom, viď obrázok

1213_foto

Výrobok na ochranu pred slnečným žiarením nie je bezpečný, pretože je v nesúlade s čl. 14 ods. 1 písm. e) kozmetický výrobok nesmie obsahovať UV filtre, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy č. 6  (Zoznam UV filtrov povolených v kozmetických výrobkoch) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ako UV filter je vo výrobku použitá látka karanja oil.

Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).