Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečný kozmetický výrobok 1.10.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Francúzsku. Ide o nasledujúci výrobok:

 

hlásenie č.A12/01287/20

názov: Crème clarifiante pieds mains coudesvýrobok na bielenie pokožky
značka: MAKARI
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 21818
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Burkina Faso
výrobca: neuvedené
výrobok predávaný cez internet: eBay
popis: výrobok na bielenie pokožky 75 ml, biely krém v tube, viď. obrázok.

A12_01287_20_foto

Výrobok na bielenie pokožky obsahuje látku Clobetasol propionate v množstve 0,1%, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Clobetasol patrí do skupiny Kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy. Výrobok je predávaný spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webovej stránky eBay.

 

Je možné, že uvedený výrobok sa nachádza aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).