Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 9.6.2015

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Veľkej Británii a v Taliansku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 691/ 15

názov: PerfectToneWhite – lotion na bielenie pokožky
značka: Babardos
výrobná dávka/typ:  Batch 002, Mfg. Date: 09/14, Exp. Date: 09/19 EAN: 6181100530384
krajina pôvodu: Barbados
popis: 300 ml, fľaša s oranžovým uzáverom, zabalené v kartónovom obale, viď obrázky

691_foto1

691_foto2

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky hydrochinón. Látka nie je správne označená v zozname zložiek.

 

2. hlásenie č. 729/ 15

názov: 55H+Paris – Harmonie Reparateur – mlieko na bielenie pokožky s olejom z karotky
značka: Laboratoire Pharmaplus
výrobná dávka/typ: 141399, EAN: 0 98864 00502 6
krajina pôvodu: neuvedené
popis: 500 ml, biela pastová fľaša, viď obrázok

729_foto

Výrobok obsahuje hydrochinón.

 

3. hlásenie č. 732/ 15

názov: 55H+Paris – Ultra Harmonie Reparateur – výrobok  na bielenie pokožky
značka: Laboratoire Pharmaplus
výrobná dávka/typ: EAN: 0 98864 00550 7
krajina pôvodu: neuvedené
popis: 50 ml, biela tuba, viď obrázok

732_foto

Výrobok obsahuje hydrochinón.

 

Vo vyššie uvedených výrobkoch na bielenie bola zistená látka hydrochinón, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Hydrochinón je látka , ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).