Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 9.12.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov na tetovanie a permanentný make-up v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1944/ 14

názov: farba na tetovanie – True Black
značka: Intenze
výrobná dávka/typ:  Lot: SS163, Batch # BK101/MX40, EXP: 09/30/18
krajina pôvodu: USA
popis: 29,6 ml, plastová fľaška,  viď obrázok

1944_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov (4,89 mg. kg-1 )  a benzo[a] pyrénu (0,016 mg. kg-1 ).

 

2. hlásenie č. 1958/ 14

názov: farba na permanentný make-up – EYES black intense
značka: LCN
výrobná dávka/typ:  32314, Article No 14456-01
krajina pôvodu: Nemecko
popis: 10 ml, plastová fľaška zabalená v kartónovom obale,  viď obrázok

1958_foto

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo niklu (24,1 mg. kg-1).

 

3. hlásenie č. 1959/14

názov: farby na permenentný make-up – Micro Pigment Cosmetic Color
značka: BioTouch USA
výrobné dávky/typ: 1. BROWN – 044733, 2. RED WINE – 053139, TP 3 TAUPE: 016345
krajina pôvodu: USA
popis: 54 ks, plastové fľašky,  viď obrázok

1959_foto

Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť ťažkých kovov v prekročených povolených množstvách: arzén (8,34 – 17,6 mg. kg-1 ), zinok (301 – 518 mg. kg-1) a nikel (14,3 – 35,9  mg. kg-1).

 

Vyššie uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).