Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 9.1.2019

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Českej republike a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 2007/18

názov:   OPIUM POUR HOMME - parfum
značka: YVFS SAINT LAORFNT
výrobná dávka: NO: 58042, čiarový kód: 6936832890790
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Shanghai Qinwang Biotechnology Co., Ltd., 4F (East), Building 6, No.800, Jiahao Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shangai, People's Republic of China
popis: 100 ml, viď obrázky

2007_foto1

2007_foto2   2007_foto3

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok (Cinnamal, Linalool, Benzyl Benzoate, Coumarin, Citronellol, Eugenol, Cyclohexene Carboxaldehyde, Geraniol), ktoré neboli uvedené v zozname zložiek. Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádzajú látky v koncentráciách, ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola vyznačená na obale. Neuvedenie týchto látok v zozname zložiek je v rozpore s čl. 19 ods. 1, písm. g), prítomnosť vonných a aromatických zložiek  musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí  0,001 % v nezmývateľných výrobkoch, a prílohou č. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u citlivých osôb.

 

2. hlásenie č. 2017/18

názov: Bright Sunshine  – farba na tetovanie
značka: Intenze Product Inc.
výrobná dávka: batch: SS226
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, Rochelle Park, United States
popis: 29,6 ml, fľaška so žltooranžovým pigmentom, viď obrázky

2017_foto1   2017_foto2

Výrobok obsahuje aromatický amín: Anisidine (50 mg. kg-1), ktorý by sa nemal nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).