Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 8.3.2018

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, Rumunsku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 278/18

názov: Skin pedicure mask  – zmäkčujúca pedikúrová maska
značka: Strictly professional
výrobná dávka: SPB 0648, batch BJ 24, čiarový kód: 5033940008787
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
výrobca: Bellitas Limited, Unit 12, Prospect Drive Lichfield, Staffordshire WS14, 9 UX, United Kingdom
popis: 450 ml, biely plastový téglik s nálepkou v bielej a oranžovej farby, viď obrázky

0278_1

0278_2

Na výrobku sú v zozname zložiek uvedené látky: Isobutylparaben a Methyldibromo glutaronitrile.

 

2. hlásenie č. 304/18

názov: Manicure mask with camphor oil – maska na ruky s gáfrovým olejom
značka: Strictly professional
výrobná dávka: SPB 0564, batch BF 24, čiarový kód: 5033940004659
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
výrobca: Bellitas Limited, Unit 12, Prospect Drive Lichfield, Staffordshire WS14, 9 UX, United Kingdom
popis: 100 ml, biela plastová tuba, viď obrázok

0304_1

Na výrobku sú v zozname zložiek uvedené látky: Isobutylparaben a Methyldibromo glutaronitrile.

 

Látka Methyldibromo glutaronitrile je konzervačná látka, ktorá nie je uvedená v zozname konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, čo je v rozpore s čl. 14 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Prítomnosť látka Isobutylparaben je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1375) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

3. hlásenie č. 290/18

názov: Vitamin Super Nail Hardner – lak na nechty
značka: BNC manicure Miss Rou/ Daewon Cosmetics
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
popis: 20 ml, sklená fľaška s popisom v bielej farbe, viď obrázky

0290_1

0290_2

Na výrobku sú v zozname zložiek uvedené látky: Dibutyl Phtalate a Toluenesulfoamide, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675 a 307 ) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

4. hlásenie č. 358/18

názov: INTENZE Terra Di Siena – farba na tetovanie
značka: INTENZE
výrobná dávka: article: ST1199ALEXTER, ref: 21C22515G23150074, batch: RX44Q22Y77W122O72RD68G87IMX40, LOT: SS199, EXP: 11/30/2019
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc.215 Rt 17 S. Rochelle ParkNJ 07662, United States
popis: 30 ml, plastová fľaška s červenohnedým pigmentom, viď obrázky

0358_1

0358_2

Vo farbe na tetovanie bola zistená prítomnosť ťažkých kovov (nikel: 86 mg.kg -1 a olovo: 11 mg. kg-1). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).