Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 8.12.2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán  v Nemecku a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky:

1.hlásenie č.A12/01688/21

názov: Aqua Wasserspray – pleťový sprej
značka: dm Balea
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: všetky šarže
čiarový kód: 75 ml: 4058172107658
                    150 ml: 4058172107498
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: MAXIM Markenprodukte GmbH & Co.KG
               Donatusstraβe 112
               50259 Pulheim, Nemecko
výrobok ponúkaný cez internet: https://www.dm.de/
popis: Bielo-modrý pleťový sprej s modrým vrchnákom na osvieženie a úpravu

make-upu,  v pozadí s  ilustráciou vody v baleniach 150 a 75 ml, viď obrázky.

A12_01688_21_foto1

A12_01688_21_foto2

Pri vlastnej kontrole bolo zistené, že vyššie uvedené výrobky obsahujú pomnožené množstvo baktérii Burkholderia cenocepacia a Ralstonia pickettii. Výrobky môžu predstavovať riziko infekcie pre spotrebiteľov s oslabenou imunitou. Výrobky nie sú  v súlade s čl. 8 (Správna výrobná prax) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Predajca informoval kontrolný orgán o ukončení výroby uvedených výrobkov (Balea Aquaspray 150 ml a 75 ml) a stiahol výrobky z predaja. Taktiež spoločnosť dm-drogéria markt GmbH & Co. KG v Nemecku informovala spotrebiteľov prostredníctvom svojej internetovej stránky, Facebooku a Instagramu o možnosti vrátenia výrobkov.

 

2.hlásenie č.A12/01702/21

názov: Instantly Wrinkles Remover Antioxidante Skin Lifting Wrinkles Cream - krém
značka: GORGIQUE
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód:  neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: Wish
popis: anti-oxidačný krém v bielej nepriehľadnej plastovej nádobe uzatvorený skrutkovacím uzáverom,  viď obrázok

A12_01702_21_foto1

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku – Diethylene glycol (DEG) 4,9 % (m/m), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1370) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Výrobok je predávaný spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webovej stránky WISH.

 

3.hlásenie č.A12/01703/21

názov: Color shampoo – keratin color hair – Black –  šampón na farbenie vlasov
značka: MOKERU
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód:  neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: Wish
popis: Čierna nepriehľadná plastová fľaša s pumpovým dávkovačom zabalená v kartónovej škatuľke. K výrobku na farbenie vlasov je priložené aj príslušenstvo: plášť, čiapka, jednorazové plastové rukavice, viď obrázok.

A12_01703_21_foto1

Výrobok obsahuje látku anilín, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 22)  a látku m-aminophenol (3-aminophenol), ktorá nie je zahrnutá v zozname zložiek, čo je v rozpore s čl. 19 (Označovanie) a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch  s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č.217) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Vyššie uvedený výrobok je predávaný spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webovej stránky WISH.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.