Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 8.11.2007

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Belgicku a Írsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1.Skin light, Super Lighteninng Body Lotion

výrobca: Rodis 04 BP Abidjan 01 R.C.I

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny

výrobná dávka: LCBSL E 23

obr1

 

2.Huile de passion 72H

výrobca: MAXI TONE PLUS eclaircissante

krajina pôvodu: neznáma, predpoklad - africké štáty

obr2   obr3

 

Uvedené výrobky obsahujú hydrochinón - látku, ktorá sa môže požívať iba do výrobkov na farbenie vlasov a do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.

 

3.Girls Cosmetic Set

výrobca: Girlz

krajina pôvodu: Čína

EAN kód výrobku: 5 050837 034216

výrobná dávka: GF060410

obr4   obr5

 

Výrobok obsahuje vysoké množstvo olova > 4200 mg/kg, ktoré bolo zistené u 2 vzoriek očných tieňov, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 289) nariadenia vlády Slovenskej republiky č.658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Olovo a jeho zlúčeniny je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt,  krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Zvlášť toxický pre deti.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.