Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 6.3.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Českej republike a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 395/ 12

názov: lak na nechty
značka: LUCCI
výrobná dávka: LUCCI color 38, Exp: 06/2013
krajina pôvodu:  neznáma
výrobca: neuvedená
popis: 14 ml, sklená fľaštička štvorcového tvaru s platovým uzáverom, lak - telovej farby, viď obrázok

 

0395_foto

Uvedený výrobok obsahuje  0,09% Bis(2-ethylhexyl) phthalate, čo je v rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 677) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

2. hlásenie č. 398/ 12

názov: lak na nechty – CR “SUPER & ULTRA, BRILLIANT NAIL POLISH“  
značka: CR
výrobná dávka: colour 89, No: 2906, EAN: 6933553390493 
krajina pôvodu:  neznáma
výrobca: neuvedené
popis: 18 ml, sklená fľaštička so strieborným uzáverom, lak - výrazne oranžovej farby, viď obrázok

0398_foto

Uvedený výrobok obsahuje  0,23% Bis(2-ethylhexyl) phthalate, čo je v rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 677) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

3. hlásenie č. 400/ 12

názov: NaiLexus Liquid Monomer -  výrobok pre profesionálne použitie – modelácia umelých nechtov
značka: NaiLexus
výrobná dávka: 00623-M130
krajina pôvodu:  USA
popis: 32 fl.oz., biely plastový kanister s bielym uzáverom, viď obrázok

0400_foto

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený obsah látky methyl metacrylate (MMA – 86%).

 

4. hlásenie č. 401/ 12

názov: 411 acrylic Liquid Monomer Advanced Formula - výrobok pre profesionálne použitie – modelácia umelých nechtov
značka: 411 acrylic
výrobná dávka: neidentifikovaná
krajina pôvodu:  USA
popis: 32 fl.oz., biely plastový kanister s bielym uzáverom, viď obrázok

0401_foto

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený obsah látky methyl metacrylate (MMA – 86%).

 

5. hlásenie č. 402/ 12

názov: Acrylic Liquid UP 2000 Purple - výrobok pre profesionálne použitie – modelácia umelých nechtov
značka: UP 2000
výrobná dávka: LIQ-000196
krajina pôvodu:  USA
popis: 1 GAL (3,78 l), biely plastový kanister s bielym uzáverom, viď obrázok

0402_foto
 

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený obsah látky methyl metacrylate (MMA – 83%).

 

6. hlásenie č. 403/ 12

názov: Purple Liquid Nail Supply 2000 - výrobok pre profesionálne použitie – modelácia umelých nechtov
značka: Nail Supply 2000
výrobná dávka: neuvedená
krajina pôvodu:  USA
popis: biely plastový kanister s bielym uzáverom, viď obrázky

0403_foto_1

0403_foto_2

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený obsah látky methyl metacrylate (MMA – 82%). Ďalej je v zložení uvedené, že výrobok obsahuje látku toludine, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 32) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Analýzou však nebolo potvrdené, či sa látka toluidine vo výrobku skutočne nachádza.

 

Methyl metacrylate  sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 66 - polyacrylamides) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).