Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 5.3.2010

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku, Portugalsku a vo Francúzsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. Active Mask A, Active Mask B, Colour Melange N˚4.35 - Brown, značka: Hantesis
krajina pôvodu:  Taliansko
šarža: všetky
popis: Active Mask A a Active Mask B – aktivačné masky pre trvalé a dočasné farby s pro-vitaminom B5, objem: 500 ml, Colour Melange N˚4.35 - Brown  želatínová farba bez amoniaku, objem: krabička 3 ks/60ml,  viď. obrázok

obr1

 

obr2

 

obr3

V zozname zložiek sa nachádzajú látky „Basic Red 22“ (u Active Mask A a Active Mask B) a „HC Yellow N˚5“ (vo výrobku Colour Melange N ˚4.35 – Brown), čo je v rozpore s s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1292, 1285) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

2. Moon Star Herbal Henna brown, značka: Moon Star
krajina pôvodu:  India
čiarový kód: 8906003771010
popis: zelené a žlté fóliové vrecko s kartónovým vonkajším obalom (6 vreciek po 10 g = 60g), viď. obrázok

obr4

 

obr5

 

obr6

 

obr7

V uvedenom výrobku sa nachádzajú chemické látky (p-phenylendiamine a o-Aminophenol), ktoré sa prirodzene nenachádzajú v prírodnej hene. Na základe hodnotenia bezpečnosti bol výrobok posúdený ako nebezpečný pre ľudské zdravie (článok 2, smernica Rady 76/768/EHS).

 

3.  UV Gel Sensitive Nail Scout, značka:  Nailscout
krajina pôvodu:  Nemecko
výrobná šarža: No 09.2009
popis: 5 ml téglik, gél na modelovanie nechtov, viď obrázok

obr8

Výrobok môže spôsobiť poškodenie zdravia (podráždenie inhaláciou/ v styku s pokožkou a nebezpečenstvo pri vniknutí do očí). Vo výrobku sa nachádza kyselina akrylová bez uvedenia požadovaného návodu na použitie a bez upozornenia, ktoré je potrebné dodržať pri požívaní kozmetického výrobku.

Bol vydaný príkaz na stiahnutie výrobkov z trhu pokiaľ nebude dostupné hodnotenie bezpečnosti a výrobok nebude správne označený.

 

4. Klorane cleansing water for babies, no-rinse formula – čistiaca voda, značka: KLORANE Bébé
krajina pôvodu:  Francúzsko
čiarový kód: 3 282779 265515
výrobná šarža: Code ACL 6109933, všetky šarže umiestnené na trh od októbra 2009
popis: 500 ml fľaška s vrchnákom v tvare disku na zatlačenie, viď. obrázok

obr9

 

obr10

Výrobok predstavuje riziko v súvislosti  s vrchnákom v tvare disku. Dieťa môže tento vrchnák z fľašky ľahko odňať a vložiť do úst. Na základe hodnotenia bezpečnosti bol výrobok posúdený ako nepezpečný pre ľudské zdravie (článok 2, smernica Rady 76/768/EHS). V rámci dobrovoľného opatrenia výrobca vydal výzvu na vrátenie výrobkov.

 

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.