Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 5.11.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nórsku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1498/ 13

názov: „Whiten skin“ – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Whiten skin
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Thajsko
popis:  kartónová škatuľka žltej a zlatej farby s čiernym popisom, viď obrázok

1498_foto

Výrobok obsahuje ortuť (1800 mg.kg-1).

 

2. hlásenie č. 1500/ 13

názov: „Jiao li cream“ – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Jiao li
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
popis:  modrá škatuľka s obrázkom dievčaťa pred a po použití krému, viď obrázok

1500_foto

Výrobok obsahuje ortuť (5000 mg.kg-1).

 

3. hlásenie č. 1501/ 13

názov: súprava na zosvetlenie pokožky
značka: Yimei
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
popis:  súprava na zosvetlenie pokožky, biela škatuľka s obrázkom ženy, 2 výrobky sú v zelenej tube a 1 výrobok v zelenom tégliku, viď obrázok

1501_foto

Výrobok obsahuje ortuť (1900 mg.kg-1).

 

4. hlásenie č. 1502/ 13

názov: výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Qianli
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: neznáma
výrobca: neznámy
popis: 30g, zlatá škatuľka, viď obrázok

1502_foto

Výrobok obsahuje ortuť (2500 mg.kg-1).

 

5. hlásenie č. 1504/ 13

názov: krém na zosvetlenie pokožky
značka: neuvedené
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
popis: krém na zosvetlenie pokožky v zelenom tégliku, škatuľka s obrázkom dievčaťa, ktoré má cez tvár zips a s obrázkom cesnaku, viď obrázok

1504_foto

Výrobok obsahuje ortuť (4000 mg.kg-1).

Vo výrobkoch na zosvetlenie pokožky bola zistená prítomnosť ortuti, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ortuť sa akumuluje v ľudskom organizme a môže spôsobiť poškodenie nervového systému.

 

6. hlásenie č. 1499/ 13

názov: „Lining Black“ – farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
výrobná dávka/typ: Best before 01/2016, Batch #E01, Lot #024
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Inc, 7987 Lochlin Drive, Brighton, MI 48116, United States
popis: 30 ml, čierna farba na tetovanie, viď obrázok

1499_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky naphthalene (4,8 +/- 0,96 mg.kg-1), čo je v rozpore s odporúčaním uvedeným v Rezolúcii Rady Európy (celkové množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov – 0,5 mg.kg-1).

Výrobok bol určený aj na slovenský trh.

 

7. hlásenie č. 1508/ 13

názov: „Lining Black“ – farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
výrobná dávka/typ: Best before 11/2015, Batch #E01, Lot #321
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Inc, 7987 Lochlin Drive, Brighton, MI 48116, United States
popis: 30 ml, čierna farba na tetovanie, viď obrázok

1508_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky naphthalene (4,4 mg.kg-1), čo je v rozpore s odporúčaním uvedeným v Rezolúcii Rady Európy (celkové množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov – 0,5 mg.kg-1).

 

Výrobky (farby na tetovanie)  nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

8. hlásenie č. 1506/ 13

názov: „Machismo“ – kozmetická súprava
značka: Street Looks
výrobná dávka/typ: EAN 8715658008767
krajina pôvodu: vyrobené v Číne
výrobca: Coscentra B. V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, The Nederlands
popis: kozmetická súprava, ktorá pozostáva z toaletnej vody (85 ml) a tuby sprchovacieho gélu (50 ml), viď obrázok

1506_foto2

V sprchovacom géli je prekročená maximálna povolená koncentrácia konzervačnej zmesi (0,0015 % zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu ), čo je v rozpore s prílohou č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Výrobok bol určený aj na slovenský trh.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).