Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 4.9.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Írsku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1281/ 12

názov: Escova Iluminadora Inteligente Karite, Termo Ativo, Uso Professional – kozmetický výrobok na vyrovnávanie vlasov pre profesionálne použitie
značka: Formula 1 Professional
výrobná dávka: 7/2011, 7/2013
krajina pôvodu: Brazília
popis:  1000 ml, plastová fľaša s červenou a oranžovou etiketou, viď obrázok

 

1281_foto2

Na výrobku je uvedené, že obsahuje 0,98% formaldehydu. Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu. Formaldehyd ako konzervačná látka sa nachádza v prílohe č. 6 (Zoznam povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 5) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

 

2. hlásenie č. 1298/ 12

názov: Lining Black – farba na tetovanie
značka: INTENZE Ink
výrobná dávka: Lot SS74, BK56IMX40, MHD 02/28/16
krajina pôvodu:  USA
popis: 10 ml, čierna tekutina, zabalené v skúmavke na centrifugovanie, viď obrázok

1298

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok - polycyklické aromatické uhľovodíky (6,6 mg/kg). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).