Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 4.7.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Francúzsku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 987/ 14

názov: krém na bielenie pokožky
značka: L` Abidjanaise
výrobná dávka/typ:  Lot 63
krajina pôvodu: neuvedené
popis: 50 g, tuba v kartónovej škatuľke, viď obrázok

0987_foto

Výrobok obsahuje látku clobetasol propionate.

 

2. hlásenie č. 988/ 14

názov: krém na bielenie pokožky
značka: L` Abidjanaise
výrobná dávka/typ:  Lot 040113
krajina pôvodu: neuvedené
popis: 50 g, tuba v kartónovej škatuľke, viď obrázok

0988_foto

Výrobok obsahuje látku clobetasol propionate.

 

3. hlásenie č. 989/ 14

názov: krém na bielenie pokožky
značka: Biopharma – Rapid` Clair
výrobná dávka/typ: RC289, RC187 a RC288
krajina pôvodu: neuvedené
popis: 30 g plastová tuba v kartónovej škatuľke, viď obrázok

0989_foto

Výrobok obsahuje látku clobetasol propionate.

 

Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť látky clobetasol propionate, ktorá patrí medzi glukokortikoidy. Glukokortikoidy sa nachádzajú v prílohe č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

4. hlásenie č. 1000/ 14

názov: farba na tetovanie - hnedá
značka: WEFA Colors
výrobná dávka/typ: BROWN 2004 PYBR, BR 60408 141, Best before date:05.2015,
BR 3038098, Best before date: 10.2014
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: WEFA Colors, Markstr. 13, 56112 Lahnstein, Germany
popis: 30 alebo 60 ml, plastová fľaška, viď obrázok

1000_foto

Vo farbe na tetovanie bola zistená prítomnosť ťažkých kovov (arzén – 8,8 mg.kg-1 , olovo 6,7 mg.kg-1 a nikel – 67,8 mg.kg-1  alebo 73,1 mg.kg-1 ). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).