Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 4.6.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán  Malty.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 830/ 12

názov: Caro White Beauty Lotion – lotion na bielenie pokožky
značka: Caro
výrobná dávka: 8B26443/0, Reg.No 02-6822, F: 06/11, E: 06/13
krajina pôvodu:  Demokratická republika Kongo (Zair)
popis:  viď obrázky

0830_foto   0830_foto4

Výrobok obsahuje  hydrochinón.

 

2. hlásenie č. 831/ 12

názov: Caro White Carrot oil – olej na bielenie pokožky
značka: Caro
výrobná dávka/čiarový kód: 9 501 101 372986
krajina pôvodu:  Demokratická republika Kongo (Zair)
popis:  viď obrázky

0831_foto   0831_foto4  

Výrobok obsahuje hydrochinón.

Použitie hydrochinónu v kozmetických výrobkoch na bielenie pokožky je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Hydrochinón je látka , ktorá sa môže požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).