Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 4.2.2008

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a Slovinsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. názov: PEPTILYS Contour des yeux (očný krém), značka : URIAGE
výrobca: Laboratoire BMC 34 rue des Eaux 35500 VITRE
krajina pôvodu: Francúzsko
šarža: 70301A
popis: viď. fotografia

obr1

 

Výrobok  obsahuje 3,6 107 baktérií/gram Rhizobium radiobacter. Je to  patogén, ktorý je popisovaný ako pôvodca katetrovej infercie (bakteriémie), peritonitídy a infekcie močového traktu u pacientov s narušenou imunitou.

 

2.  názov: Nail Stripe SO´EASY Glitter Silber, Nail Stripe SO´EASY Glitter Gold (laky na nechty)

značka: Nail Stripe SO´EASY
výrobca: USA
krajina pôvodu: USA
šarža:  Nail Stripe SO´EASY Glitter Silber NP ST 23,
Nail Stripe SO´EASY Glitter Gold NP ST 22
popis: lak na nechty 8 ml, viď. fotografia

obr2   obr3

 

V uvedených výrobkoch bol zistený dibutylftalát, čo je v rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývin mužských a ženských orgánov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.