Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 4.11.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nórsku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1452/ 13

názov: „Triple Black“ – farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
výrobná dávka/typ: dátum minimálnej trvanlivosti: 04/2014, Batch: #02, lot #087
krajina pôvodu: USA
popis:  30 ml fľaška, viď obrázok

1452_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhlovodíkov (PAU - 3373 μg.kg-1).

Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

2. hlásenie č. 1485/ 13

názov: „OLIVE“ – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Pan Yu
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
popis:  zelená kartónová škatuľka s obrázkom olív, viď obrázok

1485_foto

Výrobok obsahuje ortuť.

 

3. hlásenie č. 1486/ 13

názov: „Ginseng cream“ – krém na zosvetlenie pokožky
značka: Qian Mei
výrobná dávka/typ: 0040310/0010101
krajina pôvodu: neznáma
popis:  tmavozelená kartónová škatuľka s obrázkom koreňa ženšenu, viď obrázok

1486_foto

Výrobok obsahuje ortuť (4300 mg.kg-1).

 

4. hlásenie č. 1487/ 13

názov: „Yimei cream“ – krém na zosvetlenie pokožky
značka: Yimei
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
popis:  biela škatuľka s obrázkom ženy pred a po použití krému, viď obrázok

1487_foto

Výrobok obsahuje ortuť (1800 mg.kg-1).

 

5. hlásenie č. 1488/ 13

názov: „GREEN TEA“ – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: PanYu
výrobná dávka/typ: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
popis:  bledozelená kartónová škatuľka s obrázkom listov čaju a ženy pred a po použití krému, viď obrázok

1488_foto

Výrobok obsahuje ortuť.

 

Vo výrobkoch na zosvetlenie pokožky bola zistená prítomnosť ortuti, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ortuť sa akumuluje v ľudskom organizme a môže spôsobiť poškodenie nervového systému.

 

6. hlásenie č. 1492/ 13

názov: „Sweetie“ – kozmetická súprava
značka: Street Looks
výrobná dávka/typ: Sweetie, EAN 8715658008729
krajina pôvodu: vyrobené v Číne
výrobca: Coscentra B. V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, The Nederlands
popis: kozmetická súprava, ktorá pozostáva z toaletnej vody (85 ml) a tuby sprchovacieho gélu (50 ml), viď obrázok

1492_foto

V sprchovacom géli je prekročená maximálna povolená koncentrácia konzervačnej zmesi (0,0015 % zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu ), čo je v rozpore s prílohou č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok nebol tiež označený v súlade s platnou legislatívou.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).