Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 3.8.2018

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a v Írsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1105/18

názov: Instant whitening pen – pero na bielenie zubov
značka: Dazzling White
výrobná dávka: neuvedené
výrobca: neuvedený
popis: pero na bielenie zubov, viď obrázok

1105_foto1

Výrobok bol predávaný on-line cez WISH a určený aj na trh v Slovenskej republike.

 

Výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (nad 6%), čo je v rozpore s prílohu č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 12 d) a 12 e)) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže poškodiť zubnú sklovinu alebo viesť k vypadávaniu zubov.

Výrobok je predávaný priamo spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webovej stránky WISH.

 

2. hlásenie č. 1113/18

názov: Beauty cream – krém
značka: Diana
výrobná dávka: 160213, čiarový kód: 5280080004401
krajina pôvodu: Libanon
výrobca: Diana de Beauté, S.A.L., 11-7599 Riad El Solh, Beirut 11072240, Lebanon
popis: 50 g, modrá tuba zabalená v modrej kartónovej škatuľke, viď obrázky

1113_foto1

1113_foto2

Výrobok obsahuje prekročenú povolenú koncentráciu látky Methylisothiazolinone (0,002%).

 

3. hlásenie č. 1118/18

názov: De-Frizz and Tame – krém na vlasy
značka: D.FI
výrobná dávka/ čiarový kód: 6 69316 08063 4
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: Colomer B.P.P., S.L., WTC, C/Tirso de Molina 40, 09940, Barcelona, Spain
popis: 250 ml, čierna tuba s bielym a žltým popisom, viď obrázky

1118_foto1

1118_foto2

Nezmývateľný výrobok obsahuje látku Methylisothiazolinone.

 

4. hlásenie č. 1119/18

názov: Volume cream – krém na vlasy
značka: D.FI
výrobná dávka/ čiarový kód: 6 69316 06917 2
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: Colomer B.P.P., S.L., WTC, C/Tirso de Molina 40, 09940, Barcelona, Spain
popis: 200 ml, čierna tuba s bielym a červeným popisom, viď obrázky

1119_foto1

1119_foto2

Výrobok obsahuje prekročenú povolenú koncentráciu látky Methylisothiazolinone (0,0054%).

 

Vo vyššie uvedených nezmývateľných výrobkoch sa nachádza látka - Methylisothiazolinone, čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 57) a s čl. 14 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Látka je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobky môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

 

5. hlásenie č. 1097/18

názov: Hair gel with PRO-VITAMIN B5 – gél na vlasy
značka: EDITT COSMETICS
výrobná dávka: 08176747, 06.2020, čiarový kód: 5 904215 406747
výrobca: EDITT COSMETICS, Falenty Nowe k/Janek, ul. Falencka 1A, 05-090 Raszyn, Poland,
popis: 500 ml, rôzne farby, viď obrázky

1097_foto1

1097_foto2

1097_foto3

V zozname zložiek je uvedená zmes konzervačných látok Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.


Kontrolovanému subjektu bolo uložené opatrenie - zákaz uvádzania predmetných výrobkov do obehu.


Spotrebiteľ má právo predmetné nebezpečné výrobky vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).