Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 3.5.2007

Informácia o nebezpečných kozmetických výrobkoch

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe informácií, ktoré získal zo systému RAPEX (systém rýchlej výmeny informácií o výskyte nebezpečných nepotravinových výrobkov na území Európskej únie), upozorňuje na možný výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Slovenskej republike:

 

PRÓCEDE® - dvojzložkový vlasový krém pre mužov proti vypadávaniu vlasov

výrobca: neuvedený

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

dovozca: TELESTORE, zodpovedná osoba: Ioannis Marneris, Chrissipou 37, 15773 Zografou, Athens, Grécko

výrobná dávka: neuvedená 

 

V uvedenom kozmetickom výrobku bolo zistené množstvo 13,2 % kyseliny tioglykolovej, čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Kyselina tioglykolová je látka, ktorá môže spôsobiť poškodenie pokožky hlavy a stratu vlasov.

 

O.P.I Original Nail ENVY Strengthener, O.P.I Dry & Brittle Nail ENVY Strengthener, O.P.I Nail ENVY Strengthener Start to Finish - kozmetické výrobky na starostlivosť o nechty a úpravu nechtov

výrobca: OPI PRODUCTS INC.13034 Saticoy Street, North Hollywood, USA, Spojené štáty americké, Tel.: 818-759-2400, Fax: 818-759-5770

krajina pôvodu: Spojené štáty americké

dovozca: T&O International, bm DAY SPA, Rautatienkatu 16, 15110 Lahti, Fínsko Tel.:00358 (0) 40-846 9369, Fax: 00358(0)3-5898289

výrobná dávka:  O.P.I Original Nail ENVY Strengthener - Bar code: 619828378729

O.P.I Dry & Brittle Nail ENVY Strengthener - Bar code: 619828429605

O.P.I Nail ENVY Strengthener Start to finish - Bar code: 619828378378

 

V uvedených kozmetických výrobkoch bola zistená prítomnosť dibutylftalátu, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Dibutylftalát je látka, ktorá môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa alebo môže poškodiť plodnosť.

 

Vzhľadom na voľný pohyb tovaru v členských štátoch Európskej únie je možné, že sa uvedené kozmetické výrobky vyskytujú aj na trhu v Slovenskej republike. Spotrebiteľom, ktorí si ich zakúpili, odporúčame, aby výrobky ďalej nepoužívali.