Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 3.12.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Holandsku, a vo Veľkej Británii. 

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1766/ 12

názov: Murmeltier Fett – svištia masť na citlivú pokožku
> značka: Original Murmeltierfett
výrobná dávka: 2309, dátum minimálnej trvanlivosti: 8/14
krajina pôvodu: Nemecko
popis: 125 ml, biely plastový téglik, viď obrázok

1766_foto

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený prekročený limit aeróbnych mezofilných mikroorganizmov a nepovoleného patogénneho organizmu Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa môže spôsobiť zápaly kože, slizníc a ucha. Výrobky boli sťahované z trhu.

 

2. hlásenie č. 1773/ 12

názov: tetovacia farba – „Pigment +, Black 270“
značka: GOLDENEYE
výrobná dávka: GOLDENEYE BLACK 270, Lot 0416/021
krajina pôvodu: Španielsko
popis:  3 ml  platová tuba, viď obrázok

1773_foto2

Vo výrobku bolo zistené prekročenie povoleného  množstvo nečistôt niklu  (78 mg/ kg). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up). Vysoká koncentrácia niklu v dočasnej farbe na tetovanie predstavuje nebezpečenstvo vzniku alergickej reakcie. Bol vydaný príkaz na stiahnutie výrobkov z trhu a od spotrebiteľa.

 

3. hlásenie č. 1775/ 12

názov: farba na tetovanie -  „Eternal Ink“
značka: Eternal Ink
výrobná dávka: Lipstick Red 3859, E41, Lot 195,  minimálny dátum trvanlivosti: 4.04.2015
krajina pôvodu: USA
popis:  30 ml, viď obrázok

1775_foto2

Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky (aromatický amín, o-anisidine – 193 mg/kg). Tiež bola zistená prítomnosť látky 2-ethoxyaniline, ktorá je čiastočne toxická pri kontakte s pokožkou. Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up). Látka by sa nemala vyskytovať vo farbách na tetovanie vzhľadom na jej možné karcinogénne, mutagénne, alergické a pre reprodukciu toxické vlastnosti. Bol vydaný príkaz na stiahnutie výrobkov z trhu a od spotrebiteľa.

 

4. hlásenie č. 1777/ 12

názov: farba na tetovanie – Micropigmentation color, Dunkelbraun
značka: BEAUTIFY Skin Art
výrobná dávka: Dunkelbraun (tmavohnedá farba), 005-06/11, dátum minimálnej trvanlivosti 06/2014
krajina pôvodu: Nemecko
popis: 10 ml, viď obrázok

1777_foto

Vo výrobku bolo zistené prekročenie množstva olova (6,4 mg/kg) a povoleného  množstvo nečistôt niklu  (26 mg/ kg). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up). Bol vydaný príkaz na stiahnutie výrobkov z trhu a od spotrebiteľa.

 

5. hlásenie č. 1788/ 12

názov: „ ROUND montclaire Powerful Germicidal Soap“ - mydlo
značka: Monclaire
výrobná dávka: dátum výroby: 11/2011, dátum minimálnej trvanlivosti: 11/2014
krajina pôvodu: Malaysia
popis: 100 g, kartónová škatuľka zelenej farby, mydlo tmavozelenej farby s nápisom na oboch stranách „montclaire“, viď obrázok

1788_foto

Výrobok obsahuje nepovolené množstvo medi (5 760 mg/kg). Anorganická forme medi môže byť absorbovaná do tela a môže mať toxický vplyv. Občasný alebo dlhotrvajúci príjem tejto látky vedie k poškodeniu obličiek, imunitného a nervového systému.

 

6. hlásenie č. 1800/ 12

názov: „META FOR SKINCARE Just protect &More – sérum na pokožku proti vráskam
značka: Skin-Peel
výrobná dávka: 65011
krajina pôvodu: USA
popis: výrobok určený pre spotrebiteľov aj pre profesionálne použitie, hnedá sklená fľaša, (medzinárodný názov výrobku: Age defy SPF30 Moisturizer), viď obrázok

1800_foto2

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený výskyt nepovoleného patogénneho organizmu Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa môže spôsobiť zápaly kože, slizníc a ucha. Výrobky boli sťahované z trhu.

 

7. hlásenie č. 1807/ 12

názov: „Disney Princess Shampoo &Bath Gel“ – šampón a sprchový gél
značka: Disney
výrobná dávka/čiarový kód: 9 5943001531000000300
krajina pôvodu: Grécko
popis: 1000 ml, plastová fľaša s obrázkami a popisom, viď obrázok

1807_foto

Výrobok obsahuje látku dioxane (dioxán – 29,4 mg/kg), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 343) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.  

 

8. hlásenie č. 1824/ 12

názov: „Mini Beautifier No. 7“ – make-up set
značka: No. 7
výrobné dávky: 12NMB001 a 12NMB002, čiarový kód: 5 045095 579968
krajina pôvodu: Čína
výrobca: neznámy
popis: set obsahuje: 3 očné tiene, mini riasenku, mini lesk, mini lesk na pery a 2 aplikátory, viď obrázok

1824_foto

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože v očných tieňoch bol zistený prekročený limit mikroorganizmov. Výrobok môže spôsobiť poškodenie zdravia (podráždenie, zápaly pokožky v okolí očí). Výrobky boli sťahované z trhu aj od spotrebiteľa.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).