Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 30.5.2019

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Taliansku, Nemecku a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 807/19

názov: Green day - tattoo pigment – farba na tetovanie
značka: World Famous TATTOO INK
typ výrobku: Ref WFGD1, Batch B32587
výrobná dávka/ čiarový kód: lot WFGD171601
krajina pôvodu: USA
výrobca: WORLD FAMOUS Tattoo Ink, Hoffman Lane Islandia, United States, NJ 11749, United States
popis: viď obrázky

807_foto1

807_foto2

Vo vyššie uvedenej farbe na tetovanie boli zistené látky – o-Toluidine (12 mg. kg-1) a Anisidine (25 mg. kg-1), čo nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

2. hlásenie č. 812/19

názov: Shampoo & Bath Gel – gél
značka:  Disney
typ výrobku: Product Ref. 1764
výrobná dávka/ čiarový kód: 5206642000537
krajina pôvodu: Grécko
výrobca: Delkam Group, Greece
popis: 300 ml, žltá plastová fľaša so zeleným uzáverom, viď obrázky

812_foto1

812_foto2

Vo výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu (Pseudomonas putida) a prekročený povolený limit pre mikroorganizmy, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok môže spôsobiť rôzne infekcie hlavne u rizikových skupín spotrebiteľov.

 

3. hlásenie č. 828/19

názov: PURIFYING AND SKIN TONE LOTION – lotion na bielenie pokožky
značka: RAPID' CLAIR
typ výrobku: model 250 ml, White Absolute
výrobná dávka: Mfg Date 08/2017, Best Before 07/2022, Batch N. 21091997
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Oviesse international SRL, via Nino Bixio, 59, 600 15 Falconara marittima, Italy
popis: 250 ml, viď obrázky

828_foto1

828_foto2

Výrobok obsahuje látku  – hydroquinone, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) a prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 14) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).