Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 30.5.2018

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré boli zistené pri výkone štátneho zdravotného dozoru na trhu v Slovenskej republike. Výrobky boli hlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).

Ide o nasledujúce výrobky:

 

hlásenie č. 707/18

názov: Fizzy Bathbomb - Koupelový Cupcake – šumivé vonné soli
značka: BATHORA
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu: Holandsko
zodpovedná osoba: Van Lagen Manufacturing, 6717 GH, Ede, Gelderland, The Netherlands
popis: kúpeľové soli v tvare koláčikov, viď obrázky

707_foto1

707_foto2

707_foto3

Vyššie uvedené výrobky pripomínajúce potraviny nie sú bezpečné, pretože majú formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ich zamenia s potravinou a v dôsledku toho ich môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva.

Výrobky nie sú bezpečné, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.


Kontrolovanému subjektu bolo uložené opatrenie - zákaz uvádzania predmetných výrobkov do obehu. Predmetné výrobky sú však ponúkané aj prostredníctvom rôznych internetových obchodov.


Spotrebiteľ má právo predmetné nebezpečné výrobky vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).