Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 29.5.2007

Informácia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov na území Európskej únie

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe informácií, ktoré získal zo systému RAPEX (systém rýchlej výmeny informácií o výskyte nebezpečných nepotravinárskych výrobkov na území Európskej únie) upozorňuje na možný výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Slovenskej republike. Jedná sa o nasledovné kozmetické výrobky:

 

Laneche nail polish - lak na nechty

výrobca: Decorative Industries Ltd 1 Clayfield Close Moulton Park Northamton NN3 6QF England

krajina pôvodu: UK

číslo modelu: 09 22709 3493 a 08 27708 1862

popis výrobku: podľa prílohy

obr1

Uvedený kozmetický výrobok obsahuje dibutylftalát, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa; má negatívny vplyv na rozvoj mužských a ženských reproduktívnych orgánov.

 

Antisedin forte

výrobca: Alta Color 3, Nesterov str., office 813, Kiev, Ukraine

krajina pôvodu: Ukrajina

kód výrobku: 4820001410112

popis výrobku: podľa prílohy

obr2   obr3

 

Antisedin

výrobca: Alta Color 3, Nesterov str., office 813, Kiev, Ukraine

krajina pôvodu: Ukrajina

kód výrobku: 4820028080107

popis výrobku: podľa prílohy

obr4   obr5   obr6   obr7

Uvedené kozmetické výrobky obsahujú octan olovnatý, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 289) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Octan olovnatý je látka toxická pre reprodukciu, môže poškodiť ešte nenarodené dieťa; má negatívny vplyv na rozvoj mužských a ženských reproduktívnych orgánov.

 

Vzhľadom vo voľný obeh tovarov v členských štátoch Európskej Únie je pravdepodobné, že sa uvedený kozmetický výrobok vyskytuje aj na trhu v Slovenskej republike. Spotrebiteľom, ktorí si ho zakúpili odporúčame, aby ho ďalej nepoužívali.