Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 29.4.2019

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov – farby na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 667/19

názov: MAROON HONEY – farba na tetovanie
značka: INTENZE
typ výrobku: Art ST 1150BMH the Boris Collection
výrobná dávka/ čiarový kód: batch SS251
krajina pôvodu: USA
výrobca: INTENZE, Rochelle Park, NJ, United States
popis: 29,6 ml, viď obrázky

667_foto1

Výrobok obsahuje látky - Anisidine (36,2 mg. kg-1) a o-Toluidine (17,7 mg. kg-1).

 

2. hlásenie č. 675/19

názov: BLUE IRIS – modrá farba na tetovanie
značka: PERMA BLEND (uvedené na obale výrobku), World Famous Tattoo Ink (uvedené v hlásení)
typ výrobku: ref. PBB\1/2
výrobná dávka: LOT PBB/18904, Batch B20207, expiry date 05/23/21
krajina pôvodu: USA
výrobca: WORLD FAMOUS Inc, 460 A Greenway Industrial Drive, Fort Mill, United States
popis: 15 ml, viď obrázky

675_foto1

675_foto2

Vo výrobku bola zistená prítomnosť ťažkých kovov: chróm a nikel.

 

3. hlásenie č. 676/19

názov: BANANA CREAM – farba na tetovanie
značka: INTENZE
typ výrobku: Article ST1021BC, REF 21C02116C07090240
výrobná dávka: Batch W126Y78O76IM2 LOT SS233 EXP 03/31/2021
krajina pôvodu: USA
výrobca: INTENZE, Rochelle Park, NJ, United States
popis: 29,6 ml, viď obrázky

676_foto1

676_foto2

Výrobok obsahuje látku - Anisidine (87 mg. kg-1).

 

Vo vyššie uvedených farbách na tetovanie boli zistené látky – Anisidine, o-Toluidine a prekročené množstvo ťažkých kovov. Výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).