Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 29.3.2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Českej republike a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 449/ 12

názov: Lak na nechty, bez acetonu, se spevňovačem
značka: LUCCI
výrobná dávka: color 33, DMT: 03/2013
krajina pôvodu:  neznáma
výrobca: neuvedený
popis: 12 ml, sklená fľaštička s platovým uzáverom striebornej farby, lak - ružová farba, viď obrázky

 

0449_foto   0449_foto2

V uvedenom výrobku bol zistený dibutylftalát – 0,42% (INCI - Dibutyl phthalate ), čo je v rozpore s prílohou č. 2  (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývoj mužských a ženských orgánov.

 

2. hlásenie č. 463/ 12

názov: „Medium Brown“ – farba na tetovanie
značka: Intenze
výrobná dávka: DATE: 11/30/15, LOT: SS72
krajina pôvodu:  USA
popis: 29,6 ml (1 fl. oz), hnedá tekutina v plastovej fľaške s dávkovačom, viď obrázok

0463_foto

Výrobok nie sú v súlade s rezolúcoiu Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up). 

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok: nikel (30,1 mg/kg) a arzén (7,5 mg/kg), ktoré sa nachádzajú v prílohe č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1093 a 43) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

V zmysle rezolúcie, farby používané na trvalé tetovanie a make up,  nesmú okrem iného obsahovať  látky uvedené v prílohe č. 2 nariadenia vlády č. 658/2005.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).