Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 28.7.2015

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Taliansku, Nemecku a vo Švédsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 855/ 15

názov: QEI+Paris – Qualité Extrême Intense – Active Performance Multi-action – Crème Eclaircissant Extrême – výrobok na bielenie pokožky
značka: Laboratoire Pharmaplus
výrobná dávka/typ:  EAN: 0 98864 00520 0
krajina pôvodu: neznáma
výrobca: Laboratoire Pharmaplus
popis: 50 ml, biela tuba aj škatuľka s čiernym a zlatým popisom, viď obrázok

855_foto

Výrobok obsahuje hydrochinón.

 

2. hlásenie č. 856/ 15

názov: QEI+Paris – Qualité Extrême Intense – Active Efficacité Extrême Lait Corporel – výrobok na bielenie pokožky
značka: Laboratoire Pharmaplus
výrobná dávka/typ:  EAN: 0 98864 00512 5
krajina pôvodu: neznáma
výrobca: Laboratoire Pharmaplus
popis: 500 ml, biela fľaša s čiernym a ružovým popisom, viď obrázok

856_foto

Výrobok obsahuje hydrochinón.

 

Vo vyššie uvedených výrobkoch na bielenie bola zistená látka hydrochinón, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Hydrochinón je látka , ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

 

3. hlásenie č. 884/ 15

názov: farba na tetovanie – Tribal Black
značka: Dragonhawk Tattoo
výrobná dávka/typ: # ST 1014MALB, CI: #77226, EAN: 45201004 98
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Tidebuy,  Huxi Rd. Henhfeng plaza,  Jin Chang, People's Republic of China
popis: 2 oz, čierna tekutina v plastovej fľaške, viď obrázok

884_foto

Vo výrobku bolo zistené  prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov. Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

4. hlásenie č. 928/15

názov: Tooth Whitening System – gél na bielenie zubov
značka: Dentaworks
výrobná dávka/typ: EAN: 7350072150015
výrobca: Behrens Group AB/Dentaworks, Box 1010, 251 10 Helsingborg, Sweden
popis:  30 ml bieliaci gél, 3 ks nosičov gélu, viď obrázky

928_foto1

928_foto2

Výrobok obsahuje látku Sodium Perborate, čo je v rozpore s čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).