Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 28.6.2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Portugalsku, Nórsku a v Nemecku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 777/ 13

názov: „LAIT DE BEAUTE CAROTTE“ – telové mlieko
značka: LARISSA
výrobná dávka/typ:  neuvedené
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
popis: 250 ml, oranžová plastová fľaša, s oranžovým uzáverom, viď obrázok

0777_foto

Na výrobku je uvedené, že obsahuje látku „Pihidroxyl 1-4 benzene“, tiež nazývanú aj hydrochinón.

 

2. hlásenie č. 778/ 13

názov: „LIGHTENING PROGRAM FOR MEN – CREAM FORMULA“ – výrobok na bielenie pokožky
značka: CLAIRMEN
výrobná dávka/typ:  neuvedené
krajina pôvodu: Demokratická republika Kongo
popis: 300 ml, viď obrázok

0778_foto

Na výrobku je uvedené, že obsahuje látku hydrochinón.

Vyššie uvedené výrobky obsahujú hydrochinón, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Hydrochinón je látka , ktorá sa môže požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.

 

3. hlásenie č. 779/ 13

názov: výrobok na bielenie pokožky
značka: Lulanjina
výrobná dávka/typ: AE0622A06, čiarový kód: 69362177100256
krajina pôvodu: Čína
popis: červená kartónová škatuľka s obrázkom čínskej ženy, s popisom v čínštine, viď obrázok

0779_foto

Výrobok obsahuje meď (24 000 mg/kg).

 

4. hlásenie č. 780/ 13

názov: „Whitening spot removing cream“ – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: E`Yôute
výrobná dávka/typ/ čiarový kód: 6932511250213
krajina pôvodu: Čína
popis: červená kartónová škatuľka , viď obrázok

0780_foto2

Výrobok obsahuje meď (6900 mg/kg).

 

5. hlásenie č. 782/ 13

názov: „White skin care – skin magic power instauration“ – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Speckle Doctor
výrobná dávka/typ:  CM: 1183
krajina pôvodu: Čína
výrobca: neuvedený
popis: kartónová škatuľka červenej a oranžovej farby s obrázkom ženskej tváre, viď obrázok

0782_foto

Výrobok obsahuje meď (9700 mg/kg).

 

6. hlásenie č. 789/ 13

názov: „Whitening spot removing suit“ – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Yimei
výrobná dávka/typ: CM-1068
krajina pôvodu: Čína
výrobca: neznámy
popis: zelená kartónová škatuľka s bielou etiketou , viď obrázok

0789_foto

Výrobok obsahuje meď (5800 mg/kg).

 

Vo výrobkoch na bielenie pokožky bola zistená prítomnosť medi, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 221) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Meď sa akumuluje v ľudskom organizme a môže spôsobiť poškodenie nervového systému.

 

7. hlásenie č. 790/ 13

názov: „Universal Black Sumi Black tattoo ink“ – farba na tetovanie
značka: Universal Black
výrobná dávka/typ: Item Code: 13296, Use-by date: 12/2015
krajina pôvodu: neznáma
výrobca: neznámy, dovozca: I Max International SRL, Via Emikia 41-P.o. Box 249, 47838 Riccione, Italy
popis: malá sklená fľaška s čiernou tekutinou

 

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky benzo[a]pyrene – 1151 μg/kg (zakázaná látka, podľa prílohy č. II, položka č. 612 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov).

Výrobok nie je v v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).