Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 28.4.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Nemecku a v Českej republike.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 591/ 14

názov: šampón – Basisches Shampoo
značka: BASIC WORLD, Natural cosmetics
výrobná dávka/typ:  CH.B:3536-1, PAO symbol 12M
krajina pôvodu: Nemecko
popis: 250 ml, biela plastová fľaša, viď obrázok

0591_foto

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov (10 000 KTJ/g). Okrem toho bola zistená prítomnosť nepovoleného patogénneho mikroorganizmu - Pseudomonas Aeruginosa. Pseudomonas môže cez poškodenú pokožku alebo sliznice vniknúť do ľudského tela a spôsobiť infekcie alebo zápaly.

 

2. hlásenie č. 596/ 14

názov: lak na nechty
značka: Bellazi
výrobná dávka/typ: JAZZ „40“ SILVER – bledomodrý, 14.08.2013 – 14.08.2017
krajina pôvodu: Česká republika
popis: 11 ml, sklená fľaška s modrým lakom, čierny uzáver, viď obrázok

0596_foto

Výrobok obsahuje látku dibutyl phthalate (4%), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 675) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Pri dlhšom styku s nechtami môže látka penetrovať do ľudského tela a  negatívne ovplyvňovať zdravie (napr. reprodukčné problémy).

 

3. hlásenie č. 601/ 14

názov: farba na tetovanie
značka: Intenze
výrobná dávka/typ: Cherry Bomb, Article #ST1036CHB, batch: SS29, čiarový kód: 20366L2799034
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Intenze Products, 215 RT17S, Rochelle Park, NJ, United States
popis: plastová fľaška, viď obrázok

0601_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky 4-methyl-m-phenylendiamine (aromatický amín - 1133 mg.kg-1). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy (tab. 1 Zoznam aromatických amínovnajmä s ohľadom na ich karcinogénnemutagénnetoxické pre reprodukciu a alergizujúce vlastnostiktoré by nemali byť prítomné vo farbách na tetovanie a výrobkov na permanentný make up ani uvoľnených z azofarbív), ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).