Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 28.3.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii, ktorý nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Fínsku.

Ide o nasledujúci výrobok:

hlásenie č. 457/ 14
názov: „Eyelash enhancer"
značka: FEG
výrobná dávka/typ: Batch No: 20131109
krajina pôvodu: Čína
popis: 3 ml fľaštička, zabalená v kartónovom obale v rátane návodu na použitie, viď obrázok

01

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia látky benzalkonium chloride, čo je v rozpore s prílohami č. 3 a 5 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 65 a Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 54) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Látka pri prekročení povolenej koncentrácie môže spôsobiť podráždenie pokožky a očí.

Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -
(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).