Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 27.8.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný  orgán v Portugalsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 1258/ 14

názov: Caro Light – lightening oil - olej na zosvetlenie pokožky
značka: Caro
výrobná dávka/typ:  L5B92778,  dátum výroby a spotreby: F:12/13, E:12/15
krajina pôvodu: Demokratická republika Kongo
popis: 50 ml, oranžová plastová fľaša, viď obrázok

1258_foto

Výrobok deklaruje na obale, že obsahuje látku hydrochinón.

 

2. hlásenie č. 1259/ 14

názov: Caro Light – Lightening Beauty Cream – krém na zosvetlenie pokožky
značka: Caro
výrobná dávka/typ:  L8B069163,  dátum výroby a spotreby: F:19/06, E:19/06/2016
krajina pôvodu: Demokratická republika Kongo
popis: 500 ml, oranžová plastová fľaša, viď obrázok

1259_foto

Výrobok deklaruje na obale, že obsahuje látku hydrochinón.

 

Vyššie uvedené výrobky deklarujú na obale prítomnosť látky hydrochinón, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Hydrochinón je látka , ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).