Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 27.3.2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov zistených na trhu v Slovenskej republike. Výrobky boli hlásené do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 469/ 14
názov: Henna – prírodná farba na vlasy
značka: Henna
výrobná dávka/typ: gaštan, dátum výroby: 03.10.2012, dátum spotreby: 03.10.2014
čiarový kód: EAN: 8594008780054
výrobca: v. d. Důbrava, Valašské Klobouky, ČR
popis: 33g, viď obrázok

01

2. hlásenie č. 472/ 14
názov: Henna – prírodná farba na vlasy
značka: Henna
výrobná dávka/typ: tizian, dátum výroby: 18.03.2013, dátum spotreby: 18.03.2015
čiarový kód: EAN: 8594008780153
výrobca: v. d. Důbrava, Valašské Klobouky, ČR
popis: 33g, viď obrázok

02

3. hlásenie č. 473/14
názov: Henna – prírodná farba na vlasy
značka: Henna
výrobná dávka/typ: mahagón, dátum výroby: 03.12.2012, dátum spotreby: 03.12.2014
čiarový kód: EAN: 8594008780078
výrobca: v. d. Důbrava, Valašské Klobouky, ČR
popis: 33g, viď obrázok

03

4. hlásenie č. 474/14
názov: Natur product, rastlinná farba na vlasy, čierna
značka: KHADÍ
výrobná dávka/typ: dátum minimálnej trvanlivosti: 12 M symbol otvoreného téglika
čiarový kód: EAN: 8906020510517
krajina pôvodu: India
popis: 100 g, viď obrázok

04

5. hlásenie č. 475/14
názov: Natur product, rastlinná farba na vlasy, svetlohnedá
značka: KHADÍ
výrobná dávka/typ: dátum minimálnej trvanlivosti: 12 M symbol otvoreného téglika
čiarový kód: EAN: 8906020510524
krajina pôvodu: India
popis: 100 g, viď obrázok

05

Vyššie uvedené výrobky z hľadiska vyšetrovaných mikrobiologických ukazovateľov nevyhoveli požiadavkám v zmysle odporúčaní Európskej komisie („The SCCS'S Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation – 8th revision) pre kozmetické výrobky.

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča spotrebiteľom, aby predmetné výrobky nepoužívali.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -
(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).