Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 26.6.2007

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe informácií, ktoré získal zo systému RAPEX (systém rýchlej výmeny informácií o výskyte nebezpečných nepotravinárskych výrobkov na území Európskej únie) upozorňuje na možný výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Slovenskej republike. Spotrebiteľom, ktorí si majú odporúčame, aby ich ďalej nepoužívali. Jedná sa o nasledovné kozmetické výrobky:

 

1.Parfumované mydlá vo tvare ovocia - jablká, černice, jahody a citróny

výrobca: SAVONNERIES Bruxelloises Rue Edmon Tellonaere, 27 1020 Brussels, Belgium

distribútor u ktorého sa výrobok našiel: PERFIN S.A. C/ISLANDIA, nave 1derecha Polígono Industrial Plá de Llerona 08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona

krajina pôvodu: Belgicko

kód výrobku: 8435042423043 - jablká, 8435042423074 - černice, 8435042423081 - citróny, 8435042423050 - jahody, výrobná dávka - 05/07 pre všetky druhy

popis výrobku: 2 parfumované mydlá v tvare jablka, černice, jahody, citrónu v priehľadnom plastovom obale

 

obr1

Uvedené kozmetické výrobky pripomínajú ovocie, čím môže najmä u detí prísť k ich zámene s potravinou a pri požití vážne nebezpečenstvo zadusenia alebo tráviace ťažkosti.

 

 

2. Jemný kompaktný púder, prírodný vzhľad, odtieň 2,

výrobca: Dr. Scheller Cosmetics AG, Schiller Straβe 21-27, D-73054 Eislingen, Germany

krajina pôvodu: Nemecko

výrobná dávka 10. 12. CH:65275, kód výrobku 4002554169260

popis výrobku: jemný kompaktný púder v čiernom štvorhrannom plastovom obale s transparentným viečkom.

 

 

obr2

 

Uvedený kozmetický výrobok obsahuje olovo, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 289) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.