Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 26.3.2015

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Českej republike a vo Švédsku.

 

Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č. 390/ 15

názov: vlhčené utierky – Wet Towel Aloe Vera
značka: Papilion®
výrobná dávka/typ: 
1.   LOT 600, PR. D: 29/04/2014, EXP. D: 29/04/2016
2.   LOT 600, PR. D: 07/08/2014, EXP. D: 07/08/2017
EAN: 8692857013153
krajina pôvodu: Turecko
popis: 72 ks v balení, opätovne uzatvárateľný obal, viď obrázok

390_foto

Na obale výrobku  je v zložení uvedená látka IPBC (3-Iodprop-2-yn-1-yl – N – butylkarbamate).

 

2. hlásenie č. 391/ 15

názov: vlhčené utierky – Baby Wet Towel
značka: Papilion®
výrobná dávka/typ:  LOT 600, PR. D: 30/05/2014, EXP. D: 30/05/2017
EAN: 8692857014075
krajina pôvodu: Turecko
popis: 80 ks v balení, opätovne uzatvárateľný obal, viď obrázok

391_foto

Na obale výrobku  je v zložení uvedená látka IPBC (3-Iodprop-2-yn-1-yl – N – butylkarbamate).

 

 

3. hlásenie č. 392/ 15

názov: vlhčené utierky – Wet Towel Papilion®, Cream
značka: Papilion®
výrobná dávka/typ: 
1.   LOT 600, PR. D: 30/05/2014, EXP. D: 30/05/2017
2.   LOT 600, PR. D: 31/05/2014, EXP. D: 31/05/2017
EAN: 8692857012958
krajina pôvodu: Turecko
popis: 72 ks v balení, opätovne uzatvárateľný obal, viď obrázok

392_foto

Na obale výrobku  je v zložení uvedená látka IPBC (3-Iodprop-2-yn-1-yl – N – butylkarbamate).

 

4. hlásenie č. 393/ 15

názov: vlhčené utierky – Wet Towel Papilion® FRESH
značka: Papilion®
výrobná dávka/typ:  LOT 2000, 12:31, PR. D: 26/05/2014, EXP. D: 26/05/2017
EAN: 8692857013061
krajina pôvodu: Turecko
popis: 72 ks v balení, opätovne uzatvárateľný obal, viď obrázok

393_foto

Na obale výrobku  je v zložení uvedená látka IPBC (3-Iodprop-2-yn-1-yl – N – butylkarbamate).

 

Vyššie uvedené výrobky majú v zložení uvedenú látku IPBC (Iodopropynyl butylcarbamate), ktorá nie je povolená do výrobkov pre deti do 3 rokov. Výrobky nie sú v súlade s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

 

5. hlásenie č. 426/ 15

názov: čistiace utierky  – Gunry cleaning wipes
značka: Gunry
výrobná dávka/typ:  No GG20140071, EAN: 7393481402931, MFD 2014.04.11, Expire date 2016.04.10
krajina pôvodu: Čína
popis: 25 ks v balení, čistiace utierky na odstraňovanie mejkapu, viď obrázok

426_foto

Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádza zmes látok MI/MCI (methylisothiazolinone/methylchloroisotiazolinone), ktorá nie je uvedená v zozname zložiek, čo je v rozpore s čl. 19 ods. 1 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. U citlivých ľudí môže výrobok  spôsobiť alergie.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).