Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej výmeny informácií

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 25.8.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Dánsku. Ide o nasledujúce výrobky:

 

1. hlásenie č.A12/01153/20

názov: Blue Light Powerful HI LED Teeth Whitening Light and My Tray Kit Smile Dental sada na bielenie zubov
značka: DENTECH
typ výrobku/číslo výrobku: Item ID:112230874217;eBay item number:174236385685
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Spojené štáty americké
výrobca: neuvedené
výrobok predávaný cez internet: eBay
popis: sada na bielenie zubov zabalená v priehľadnom plastovom obale, viď obrázok.

A12_01153_20_foto1

Výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (nad 6%), čo je v rozpore s prílohu č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 12 d) a 12 e)) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže poškodiť zubnú sklovinu alebo viesť k vypadávaniu zubov.

Výrobok je predávaný spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webovej stránky eBay.

 

2. hlásenie č.A12/01175/20

názov: Teeth whitening product- pero na bielenie zubov
značka: WHITE 1NE
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka:19110501
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok predávaný cez internet: made4men.dk
popis: biela kartónová škatuľka obsahujúca pero na bielenie zubov so strieborným viečkom, viď obrázky.

A12_01175_20_foto1

V zložení výrobku sa uvádza látka sodium perborate, čo  je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1397) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok je predávaný spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webovej stránky made4men.dk.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).